Történelem terepgyakorlat 2024

Mint ahogy az már évek óta megszokott, idén is történelem terepgyakorlatot tartottunk. 46 vállalkozó szellemű diák és 4 pedagógus nekivágott a kalandnak.

Az idei terepgyakorlat azt a címet viselte, hogy: Időutazás a Dél-Dunántúlon. Először Mohácsra indultunk, ahol a csata emlékeit tekintettük meg. Varga György, az ásatás vezetője, kiváló ismertetőt tartott. Majd a siklósi várat csodálhattuk meg. Innen Máriagyüdre vettük utunkat, ahol előadónk a templom történetével ismertetett meg minket. Szállásunk Harkányban volt, ahol vacsora várt minket. Másnap Pécsre mentünk. Először a székesegyházat néztük meg, majd az egyetemet. Lementünk az ókeresztény sírkamrákhoz. Egyenesen Szigetvárra siettünk. Nagyon érdekes szakmai előadást hallottunk Zrínyiről és a vár történetéről. Máriagyűdön megismerkedtünk a bor történetével is. A 3. nap ellátogattunk Túronyba, egy Árpád-kori templomba. Majd. Pécsváradon megismerkedtünk az István király által alapított apátsági. erődtemplommal. Az utolsó program egy irodalmi kirándulás volt Szekszárdra, Babits Mihály szülőházába. Nagyon fáradtan, de lelkesen érkeztünk haza.