Felvételi tájékoztató

A megnövekedett számú érdeklődő telefonhívások tapasztalatai alapján tisztelettel kérjük, hogy elsősorban a honlapon található tájékoztatást olvassák el alaposan. Amennyiben itt nem találnak választ kérdésükre, kérjük, ne telefonon, hanem a e-mail címen keressenek minket! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Utolsó frissítés: 2024. január 23. (4006 képzés második idegen nyelve: francia)

Alapvető céljaink

a) magabiztos idegennyelv-tudás; 
b) diákjaink felkészítése olyan egyetemekre, amelyek megfelelnek tehetségüknek és személyiségüknek;
c) részvétel nemzetközi programokban, együttműködésekben (például Erasmus+, Határtalanul!); 
d) diákjaink kompetenciáinak folyamatos fejlesztése; 
e) diákjaink testi és mentális egészségének megóvása. 

Elsősorban egyetemi továbbtanulásra készítünk fel a gimnáziumi évek alatt. Érettségizett tanulóink sikerrel felvételiznek hazai és külföldi felsőoktatási intézményekbe. 

Képzési struktúránk

Nyolc tanulmányi területet kínálunk 5, illetve 4 éves képzéssel. A tanítás csoportbontásban történik a tagozatos tantárgyak, idegen nyelvek és informatika esetében minden tanulmányi területen. A második idegen nyelv (francia, olasz, német) minden esetben kezdő szintről indul. Mind a négy, mind az ötéves képzésen 11. évfolyamtól a szabadon választható órák terhére további tárgyakból emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat biztosítunk. 

1 év Nyelvi előkészítő + 4 év gimnáziumi képzés

5 éves képzéseink

A nyelvi előkészítő évben heti 13 órában tanulják a diákok az első és 5 órában a második nyelvet.

5001

Magyar (angol nyek)

Azokat a diákokat várjuk, akik humán beállítottságúak, érdeklődnek az irodalom, a művészet iránt. A képzés lehetőséget biztosít a magyar emelt szintű érettségire való sikeres felkészülésre.  Tanulható második idegen nyelv: olasz, német, francia. 

A képzés 1+4 éves, ebből egy év angol nyelvi előkészítő évfolyam, tehát a magyar emelt szintű érettségi mellett jó esély kínálkozik a közép- vagy akár felsőfokú angol nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi megszerzésére is. A tanulmányi területre fölvehető maximális létszám: 17 fő

5002

Idegen nyelvi (német nyek)

A képzés megfelelő alapokat nyújt az első idegen nyelv (német) és a második idegen nyelv (angol) esetében is emelt szintű érettségire való sikeres felkészülésre. A tanulmányi területre német nyelvből minimum A2 szintű tanulókat várunk.

A képzés 1+4 éves, ebből egy év német A2 szintről induló nyelvi előkészítő képzés. A tanulmányi területre fölvehető maximális létszám: 17 fő

5003

Történelem (angol nyek)

Elsősorban azoknak ajánljuk, akik humán beállítottságúak, valamint jogi és gazdasági irányban szeretnének továbbtanulni. A képzés lehetőséget biztosít a történelem emelt szintű érettségire való sikeres felkészülésre. Tanulható második idegen nyelv: olasz, német, francia. 

A képzés 1+4 éves, ebből egy év angol nyelvi előkészítő évfolyam, tehát a történelem emelt szintű érettségi elvégzése mellett jó esély kínálkozik a közép- vagy akár felsőfokú angol nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi megszerzésére is. A tanulmányi területre fölvehető maximális létszám: 17 fő

5004

Biológia-kémia (angol nyek)

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik egészségügyi, agrár vagy természettudományos pályán képzelik el a jövőjüket. A képzés megfelelő alapokat nyújt a biológia és akár a kémia emelt szintű érettségire való sikeres felkészülésre. Tanulható második idegen nyelv: olasz, német, francia. 

A képzés 1+4 éves, ebből egy év angol nyelvi előkészítő évfolyam, tehát az emelt szintű érettségi elvégzése mellett jó esély kínálkozik a közép- vagy akár felsőfokú angol nyelvvizsgára vagy emelt szintű érettségi megszerzésére is. A tanulmányi területre fölvehető maximális létszám: 17 fő.

4 év gimnáziumi képzés

4 éves képzéseink

Az alábbi emelt szintű képzéseket kínáljuk:

4005

Történelem

Azokat a diákokat várjuk, akik humán beállítottságúak, valamint jogi és gazdasági irányban szeretnének továbbtanulni. A képzés lehetőséget biztosít a történelem emelt szintű érettségire való sikeres felkészülésre.

Az első idegen nyelv angol, a második választható: német, francia vagy olasz.

A fölvehető maximális létszám: 17 fő.

4006

Idegen nyelvi (angol)

A képzés lehetőséget biztosít az első és második idegen nyelv esetében is az emelt szintű érettségire való sikeres felkészülésre, a nyelvvizsga megszerzésére, az első idegen nyelv esetében akár felsőfokon is.

Az első idegen nyelv angol, a második francia.

A fölvehető maximális létszám: 17 fő. 

4007

Matematika

Azoknak ajánljuk, akik mérnökök, tanárok szeretnének lenni. A képzés lehetőséget biztosít matematikából az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

Az első idegen nyelv angol, a második választható: francia, német vagy olasz.

A fölvehető maximális létszám: 17 fő

4008

Biológia-kémia

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik egészségügyi, agrár vagy természettudományos pályán képzelik el a jövőjüket. A képzés lehetőséget biztosít biológiából és akár kémiából az emelt szintű érettségire való felkészülésre.

Az első idegen nyelv angol, a második választható: francia, német vagy olasz.

A fölvehető maximális létszám: 17 fő.

Pontszámítás

A maximálisan elérhető 200 pont az alábbi elemekből tevődik össze: 

a) hozott pontok (maximum 50)

A magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból 7. évfolyam végén és a 8. évfolyam félévekor szerzett osztályzatok összege alapján kerül kiszámításra, így maximum 50 pont szerezhető. 

b) központi írásbeli (maximum 100)

A két dolgozat pontjainak összege maximum 100 pont. Amennyiben a tanuló az egyik tantárgy alól felmentést kapott, a másik tantárgyból kapott pontszámát megduplázzuk. Amennyiben részleges felmentése van, a pontjait arányosítjuk és felfelé kerekítjük. Például, ha a tanuló a felmentés miatt maximum 40 pontot érhet el, és ebből elért 34-et, a pont kiszámítása a következő módon történik: 50×(34/40)= 42.5, azaz 43 pontot fogunk rögzíteni. 

c) Telekis szóbeli vizsga (maximum 50)

FONTOS!
Gimnáziumunkba azon tanulókat tudjuk behívni szóbeli vizsgára, akiknek az általános iskolában szerzett jegyeiből és a központi írásbeli felvételiből számított pontjai (a+b) eléri előreláthatólag a legalább 100-105 pontot. A végleges behívási ponthatár a jelentkezők eredményeinek függvényében kerül meghatározásra. Angol nyelvi előkészítő és idegen nyelv tagozat esetén csak olyanok jelentkezését várjuk, akik már tanultak angol nyelvet. Amennyiben ennek nem felelnek meg, kérjük, ne jelentkezzenek a Telekis vizsgára! Az eddigi évek tapasztalatai alapján ezen diákoknak a további vizsgák csak felesleges stresszt és megterhelést jelentenek, mivel pontszámbeli különbségüket nem tudják behozni. 

Az 5001. magyar tanulmányi területre jelentkezőknek magyar irodalomból kell felvételizniük. 

Az 5002. idegen nyelvi tanulmányi területre jelentkezőknek német nyelvű felvételi vizsgán kell részt venniük. 

Az 5003. történelem tanulmányi területre jelentkezőknek történelemből kell felvételizniük.  

Az 5004. biológia-kémia tanulmányi területre jelentkezőknek biológiából kell felvételizniük. 

A 4005. történelem tanulmányi területre jelentkezőknek történelemből kell felvételizniük. 

A 4006. idegen nyelvi tanulmányi területre jelentkezőknek angol nyelvből kell felvételizniük. 

A 4007. matematika tanulmányi területre jelentkezőknek matematikából kell felvételizniük. 

A 4008. biológia-kémia tanulmányi területre jelentkezőknek biológiából kell felvételizniük. 

Akik több tanulmányi területre felvételiznek, azoknak egy tantárgyból csak egyszer kell vizsgát tenniük. 

Táblázatunk összefoglalja a Telekis vizsgák rendszerét. 

Miből kell szóbelizni? 
5001
magyar
(5 éves) 
5002
idegen nyelvi 
(5 éves) 
5003
történelem 
(5 éves) 
5004
biológia-kémia
(5 éves) 
4005
történelem
(4 éves) 
4006
idegen nyelvi
(4 éves) 
4007
matematika
(4 éves)
4008
biológia-kémia 
(4 éves) 
irodalom német nyelv történelem biológia történelem angol nyelv matematikabiológia 

A tanulók középfokú beiskolázási felvételi rangsorban elfoglalt helye a felvételi eljárás során szerzett pontszáma (a+b+c) alapján alakul ki. Pontegyenlőség esetén a következő szempontokat mérlegeljük: szóbeli eredmény, zuglói lakcím, telekis testvér.

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, kérjük, elsődlegesen a e-mail címen keressenek minket! 

Iskolánk programjai a középfokú felvételi eljárás során

1. Felvételi előkészítő tanfolyamok

A Teleki Blanka Gimnáziumi Alapítvány 2023. októberétől felvételi előkészítő tanfolyamokat indít heti 2 órában (2×45 perc) matematikából, magyar nyelvből az írásbeli felvételire, biológiából, történelemből, angol nyelvből, német nyelvből, illetve irodalomból pedig az iskola saját szóbeli felvételi vizsgájára. Az egyes előkészítő csoportok pontos foglalkozási idejéről és a jelentkezés menetéről a honlapunkon tájékozódhatnak. 

2. Nyílt napok 

A 2023/24. tanév őszi félévében nyílt napokat tervezünk az alábbi időpontokban:  

  • október 3.  
  • október 20. 
  • november 15. 
  • december 04. 

A nyílt napokra az iskola honlapján keresztül lehet előzetesen regisztrálni a nyílt nap előtt egy héttel. Egy alkalommal általában 130 érdeklődő diák regisztrációját tudjuk fogadni. 

A nyílt napon az érdeklődő nyolcadikosok 2-2 tanórát nézhetnek meg, majd bemutatásra kerül az iskola a szervező osztályok tanulóinak és a diákönkormányzatnak a közreműködésével.  A diákok számára szervezett program általában 8:00-12:05 között tart.

A nyílt napokon 17.00 órától szülői tájékoztatót tartunk (kivéve dec. 4.), amelyre külön regisztráció szükséges.

3. Szülői tájékoztatók

Az érdeklődő szülőket és a nyolcadikos tanulókat a szülői tájékoztatókon informáljuk az iskola felvételi követelményeiről és a fontosabb tudnivalókról. Ezeken a tájékoztatókon lehetőség van arra is, hogy a szülők kérdezzenek. A jelenlét regisztrációhoz kötött, amelyre honlapunkon keresztül lesz lehetőség az esemény előtt 1 héttel kezdődően iskolánk Dísztermének befogadóképessége határáig.

A tájékoztatókra október 3., október 20., november 15., december 11. 17:00-kor kerül sor. 

Az általános felvételi eljárás

1. A központi írásbeli felvételi dátumai 

Az Oktatási Hivatal hivatalos tájékoztatója (pdf)

Az általános iskolák tanulóinak 2023. november 30-ig (csütörtök) kell közvetlenül abba a középiskolába jelentkezniük, ahol a központi írásbelit szeretnék megírni. 

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó időpontok: 

a) központi írásbeli felvételi időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10.00 óra; 

b) a felvételi dolgozatok megtekintésére 2024. január 26-án (pénteken) 08.00 és 16.00 óra között van lehetőség (online formában megkapják a kijavított dolgozatokat) 

c) a felvételi dolgozatokkal kapcsolatos észrevételek benyújtására 2024. január 29-én (hétfőn) 08.00 és 16.00 óra között van mód; (online formában elküldeni) 

d) a központi írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelőlap egy példányban átvehető személyesen 2024. február 9-én (hétfőn) 08.00 és 16.00 óra között a gimnáziumban azoknak a tanulóknak, akik nálunk írták a központi írásbelit. 

Amennyiben az SNI-s, valamint a BTM-es jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. 

2. Az intézményi jelentkezési lap

Gimnáziumunk több tanulmányi területe is megjelölhető, a tanulmányi terület kódját minden esetben fel kell tüntetni. A felvételi űrlap kizárólag az általános iskolában szerezhető be. 

A jelentkezési lap kitöltése során, kérjük, az alábbiak szerint járjanak el. 

a) Kérjük ráírni a tanuló általános iskolában szerzett 7. tanév végi és 8. évfolyam félévi osztályzatait a következő öt tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika. 

b) A Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a tanulni kívánt második nyelvet az alábbi táblázat alapján. 

tanulmányi terület választható második idegen nyelv 
5001 magyar (5 éves) német, olasz, francia 
5002 idegen nyelvi (5 éves) angol
5003 történelem (5 éves) német, olasz, francia 
5004 biológia-kémia (5 éves) német, olasz, francia 
4005 történelem (4 éves) német, olasz, francia 
4006 idegen nyelvi (4 éves) francia
4007 matematika (4 éves)német, olasz, francia
4008 biológia-kémia (4 éves) német, olasz, francia 

A második nyelv választásakor figyelembe kell vennünk az indításhoz szükséges minimális létszámot 14 fő), és a csoportbontás maximális létszámát is, így kérjük, hogy a választható három nyelvet rangsorolják első-, másod- és harmadlagos lehetőségként. A csoportok beosztásánál a lehetőségekhez mérten figyelembe vesszük a diák választását, ugyanakkor a maximalizált csoportlétszámok miatt nem tudjuk feltétlenül garantálni az elsődlegesként megjelölt nyelvi csoportba történő besorolást. 

c) A jelentkezési laphoz, kérjük, csatolják a központi írásbeli értékelő lap fénymásolatát.

3. A szóbeli felvételik

A szóbeli felvételi vizsgáinkat várhatóan 2024. március 07., 08., 11. dátumokon tartjuk. A vizsgák pontos időpontjáról március 1. után honlapunkon, a www.tbg.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak.  

4. A felvételi eljárás további eseményei 

A felvételik után 2024. március 22-ig nyilvánosságra hozzuk az ideiglenes felvételi jegyzéket, amelyet az iskola honlapján (www.tbg.hu) tesszük közzé. Az ideiglenes felvételi jegyzék a tanulmányi területeken elért pontszámokat tartalmazza. 

A felvételről vagy az elutasításról az intézményvezető 2024. május 02-ig határozatot hoz, amelyet megküldünk a szülőknek, valamint az általános iskoláknak.

Tájékoztató letöltése: