Érettségi kisokos

RENDES ÉRETTSÉGI

Mikor kell jelentkezni az érettségi vizsgára?

Minden naptári év február 15-ig.

Hol kell jelentkezni az érettségi vizsgára?

A saját iskoládban (tehát itt a Telekiben).

Milyen jelentkezési lapot kell kitöltenem?

A jelentkezéshez egy online FORM kérdőív kitöltése szükséges. Ennek a linkjét az osztály érettségi jegyzőjétől  kapod meg január második felében. A form alapján az adataid rögzítésre kerülnek az érettségi szoftverbe, majd február első hetében kapsz egy, a rendszerből kinyomtatott, az általad megadott adatokkal kitöltött jelentkezési lapot. Ezt kell ellenőrizned és aláírnod.

Milyen dokumentumokra van szükség a vizsgára jelentkezéshez?

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • lakcímkártya,
 • tanulói azonosító,
 • ha már van bármilyen előrehozott érettségi vizsgád, akkor az arról kapott törzslapkivonat,
 • digitális kultúra és testnevelés vizsgatárgy esetén nyilatkozat (a gyakorlati vizsgára az operációs rendszer illetve a sportágak választásáról)

Milyen vizsgaszinten jelentkezhetek érettségi vizsgára?

Emelt és középszinten is jelentkezhetsz bármelyik tantárgyból, amit tanultál a gimnáziumban. Te döntesz a szintről.

Mikor válik véglegessé az érettségi jelentkezésem?

A jelentkezésed akkor végleges, ha a megadott adataidat tartalmazó nyomtatott, általad leellenőrzött és aláírt jelentkezési lapot, valamint – ha rendelkezel vele – a törzslapkivonatot és nyilatkozatot feb. 15-ig, visszajuttatod az érettségi jegyződnek.

FIGYELEM!

 1. Ha nem vagy még 18 éves, akkor szülői aláírás nélkül nem érvényes a jelentkezésed!
 2. Ha a jelentkezési határidő lejártáig nem juttatod el az ellenőrzött és aláírt jelentkezési lapot a titkárságra a nyilatkozattal és a korábbi törzslapkivonatoddal (ha már tettél korábban előrehozott érettségi vizsgát) együtt, akkor a jelentkezésed automatikusan törlésre kerül!

A vizsgajelentkezésem módosítható-e?

Csak a jelentkezési határidő lejárta előtt. Február 15. után se vizsgatárgy, se vizsgaszint nem módosítható.

Ki az érettségi jegyzőm, és mi az ő feladata?

Az érettségi jegyződ személyéről a vizsgajelentkezés megkezdésekor kapsz tájékoztatást (január közepe). Ő intézi a jelentkezéseddel és az érettségi vizsgáddal kapcsolatos összes iskolai adminisztratív teendőt (adataid és jelentkezésed rögzítése az érettségi szoftverben, törzslapkivonatok gyűjtése, érettségi bizonyítványok kiállítása, stb.)

Meddig kell teljesítenem a közösségi szolgálatot?

Az 50 óra közösségi szolgálat megléte a rendes érettségi vizsga megkezdésének a feltétele, tehát legkésőbb az utolsó tanítási napodig igazolnod kell az 50 óra meglétét, különben nem kezdheted meg a vizsgákat.

Mikor van az érettségi vizsga? Hol fogok vizsgázni?

A tanév rendjéről szóló BM rendeletben meghatározott időpontban. A vizsgaidőpontok az Oktatási Hivatal honlapján is elérhetők (www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi), de minden írásbeli és emelt szintű szóbeli időpontot és helyszínt tartalmaz a vizsgabehívó, amit legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdése előtt egy héttel kapsz kézhez.

A középszintű szóbeli vizsgák pontos időpontjának (nap, óra, perc) kihirdetése a középszintű szóbeli vizsgák első napján a tájékoztató értekezleten történik! A vizsgaidőszak kezdetén (áprilisban) csak a szóbeli vizsgákra kijelölt időintervallum tudható.

A vizsgaidőpont módosítható-e?

Nem. Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó időpontok nyilvánosak augusztus végétől az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi) és a tanév rendjéről szóló BM rendeletben. Az írásbeli időpontok fixek, a szóbeli vizsgákra meghatározott időszak áll rendelkezésre. A vizsgára jelentkező diák a megadott időintervallumban bármikor beosztásra kerülhet, és ez a beosztás nem módosítható.

Ha emelt szintű előrehozott vizsgát tettem egy tantárgyból, tehetek-e belőle középszintű vizsgát később?

Ha előrehozott vizsgaként először egy emelt szintű vizsgát teszel, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhetsz.

Az előrehozott érettségi eredményét tudom-e javítani?

Ha eredményes (= nem buktál meg) előrehozott vizsgát tettél valamely vizsgatárgyból, úgy nincs arra lehetőséged, hogy a vizsgát az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanazon a vizsgaszinten megismételd!

Középszintű előrehozott vizsga esetén az adott tantárgyból emelt szinten tehető csak új vizsga. Ugyanakkor mind közép-, mind emelt szinten csak egyszer lehet vizsgázni ugyanabból a tantárgyból addig, amíg meg nem szerzed az érettségi bizonyítványt.

Ki lesz a vizsgáztató tanár?

A vizsga mindkét szinten bizottság előtt zajlik.

Középszinten a saját tanáraid vizsgáztatnak. Ők javítják az írásbeli dolgozatot és ők is szóbeliztetnek téged.

Emelt szinten mindig a Kormányhivatal által összeállított háromtagú, független bizottság előtt zajlik a vizsga. Az írásbeli dolgozatot javító tanárt is Kormányhivatal jelöli ki.

Hol és mikor tekinthetem meg a kijavított írásbeli dolgozatomat?

A megtekintés időpontjáról az írásbeli vizsga előtt a vizsga helyszínén kapsz tájékoztatást. A dolgozatokat – emelt és középszintű dolgozatot is! – a saját iskoládban tudod megnézni.

Mikor tudom meg az érettségi vizsgám eredményét?

A kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatodat megnézheted. A megtekintés időpontjáról az írásbeli vizsga kezdetekor kapsz tájékoztatást.

A szóbeli vizsgád és a teljes érettségid eredményét tartalmazó dokumentumot a vizsgabizottság eredményhirdető értekezletén kapod meg. Az eredményhirdető értekezlet időpontja és helyszíne a középszintű szóbeli vizsgákat megnyitó tájékoztató értekezleten kerül kihirdetésre.

Mikor eredményes a vizsgám?

Ha minden vizsgarészből (írásbeli és szóbeli) elértél legalább 12%-ot, a teljes vizsgán pedig min. 25%-ot.

Matematikából, ha 12-24 % közötti eredményt érsz el az írásbelin, szóbeli vizsgát kell tenned. 12%-nál alacsonyabb írásbeli eredmény esetén a vizsga sikertelen.

Idegen nyelvből emelt szint esetén az írásbeli vizsga minden vizsgarészéből (olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség) külön-külön is el kell érni a 12%-ot.

Ha az írásbeli vizsgán nem érted el a 12%-ot, akkor a vizsgád sikertelen, és nem tehetsz szóbeli vizsgát sem az adott tantárgyból.

Ha a szóbeli vizsgán nem éred el a 12%-ot, akkor az írásbeli vizsga eredményétől függetlenül eredménytelen (elégtelen) a vizsgád.

Ha két érettségi vizsgával (egy közép- és egy emelt szintű) rendelkezem ugyanabból a tantárgyból, mindkettő bekerül az érettségi bizonyítványomba?

Nem. Amennyiben ugyanabból a tantárgyból van középszintű és emelt szintű vizsgád is, az írásbeli érettségi vizsgákat követően kell majd döntened arról, melyik eredmény kerüljön be az érettségi bizonyítványodba.

Milyen dokumentumot kapok a vizsgáról? Hol és mikor kapom meg?

A vizsga eredményéről érettségi bizonyítványt kapsz a vizsgabizottság eredményhirdető értekezletén. Ha egy tantárgyból két vizsgaeredményed van (közép- és emelt szinten), te döntöd el, melyik kerüljön be az érettségi bizonyítványba. A másik vizsgaeredményedről tanúsítványt kapsz.

Emelt szintű érettségit tettem idegen nyelvből. Hogyan kapok érte nyelvvizsgát?

Ha az emelt szintű vizsgán legalább 60%-os eredményt értél el idegen nyelvből, automatikusan B2 komplex nyelvvizsgát kapsz érte. Ezt a nyelvvizsgát az érettségi bizonyítványodban (tanúsítványodon) rögzített záradék tanúsítja. Külön nyelvvizsgabizonyítványt erről nem kapsz.

Mit kell magammal hozni a vizsgára?

Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, vizsgabehívó, kék toll(ak), zsebkendő, a megengedett segédeszközök.

Milyen segédeszközöket lehet használni a vizsgán?

Írásbeli vizsgarész

Az alábbi tantárgyak esetében használhatsz segédeszközt, amit minden esetben neked kell magaddal hoznod a vizsgára:

 • Idegen nyelv érettségi: az íráskészség vizsgarészhez használható nyomtatott szótár
 • Matematika: függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó
 • Történelem: középiskolai történelmi atlasz
 • Biológia: zsebszámológép
 • Fizika: függvénytáblázat, zsebszámológép
 • Földrajz: középiskolai földrajz atlasz (csak középszinten), zsebszámológép
 • Kémia: függvénytáblázat periódusos rendszerrel, zsebszámológép

Magyar és történelem érettségin az iskola által biztosított helyesírási szótár is használható.

Szóbeli vizsgára nem kell magaddal hoznod semmit, a vizsgahelyszín biztosítja a megengedett segédeszközöket számodra (pl. történelem vagy földrajz atlasz, irodalom szöveggyűjtemények és kötetek, függvénytáblázat, növényhatározó).

Milyen ruhában kell a vizsgán megjelenni?

Az alkalomhoz illő, elegáns, ünnepélyes, de kényelmes ruhában.

Mi a teendőm, ha pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel rendelkezem arról, hogy mentességgel vagy időhosszabbítással élhetek?

Érettségi mentességet, könnyítést, időhosszabbítást az kérhet, aki rendelkezik érvényes, pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel, amiben benne van az a kitétel, hogy „a kedvezmények/mentességek az érettségin is megilletik”! Illetve az is fel van tüntetve benne, hogy a diák felülvizsgálata nem szükséges.

A nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgatónőnek címezve egy kérvényt kell írni, amiben a pedagógiai szakszolgálat által kiadott dokumentumra hivatkozva (van egy hivatalos nyilvántartási száma) pontosan meg kell nevezni, hogy az érettségin milyen tantárgyból, milyen kedvezményeket / mentességeket akarsz igénybe venni. Értelemszerűen csak olyan jöhet szóba, amit a szakszolgálat javaslata is tartalmaz. A kérvény mellé csatolni kell az eredeti szakvéleményt is. Határidő: feb. 05.

Ha nagykorú vagy, neked kell a kérvényt megírni, 18 éves kor alatt pedig a szülőnek.

Hol tájékozódhatok a vizsgakövetelményekről és a vizsga menetéről?

Hol találom meg a korábbi feladatlapokat és megoldókulcsokat?

Az érettségi eredményemből hogyan tudom kiszámítani a felvételi pontjaimat?

A pontszámítási módok nem egységesek, egyetemenként változhatnak, ezért a www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas2024 honlapon tudsz erről pontosabban tájékozódni.

ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI

Mikor tehető legkorábban előrehozott érettségi vizsga?

A 10. évfolyam tavaszi vizsgaidőszakában idegen nyelvből.

Ki tehet előrehozott vizsgát?

Az, aki az iskola pedagógiai programja szerint sikeresen befejezte egy adott tantárgy tanulását, illetve idegen nyelv esetében megszerezte az összes év végi érdemjegyet 12. évfolyammal bezárólag.

Milyen tantárgyból lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni?

 • 10. évfolyamon: idegen nyelv
 • 11. évfolyamon: idegen nyelv, ének, rajz
 • 12. évfolyamon az őszi vizsgaidőszakban: idegen nyelv, kémia, földrajz, biológia (kiv. bio-kém tagozat), fizika, digitális kultúra, ének, rajz

Mikor kell jelentkezni az előrehozott érettségi vizsgára?

 • A tavaszi vizsgaidőszakra: február 15-ig.
 • Az őszi vizsgaidőszakra: szeptember 5-ig.

Hol kell jelentkezni az érettségi vizsgára?

 • A tavaszi vizsgaidőszakban a saját iskoládban (tehát itt a Telekiben).
 • Az őszi vizsgaidőszakban az Oktatási Hivatal által központilag kijelölt iskolákban. Ezek listája az Oktatási Hivatal honlapján érhető el (www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi) minden év augusztusában.

Milyen jelentkezési lapot kell kitöltenem?

A tavaszi vizsgaidőszakra való jelentkezéshez egy online FORM kérdőív kitöltése szükséges. Ennek a linkjét az osztályfőnöködtől kapod meg január második felében. A form alapján az adataid rögzítésre kerülnek az érettségi szoftverbe, majd február első hetében kapsz egy, a rendszerből kinyomtatott, az általad megadott adatokkal kitöltött jelentkezési lapot. Ezt kell ellenőrizned és aláírnod.

Az őszi vizsgaidőszakra való jelentkezéshez abban az iskolában kapsz erről tájékoztatást, ahol jelentkezni fogsz. Itt majd kapsz az általad megadott adatokkal kitöltött és az érettségi szoftverből kinyomtatott jelentkezési lapot. Ezt kell ellenőrizned és aláírnod.

Milyen dokumentumokra van szükség a vizsgára jelentkezéshez?

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél,
 • lakcímkártya,
 • tanulói azonosító,
 • ha már van bármilyen előrehozott érettségi vizsgád, akkor az arról kapott törzslapkivonat,
 • digitális kultúra vizsgatárgy esetén nyilatkozat (a gyakorlati vizsgára az operációs rendszer választásáról),
 • őszi érettségi vizsgára való jelentkezéskor:
  • az iskola által kiállított igazolás arról, hogy a vizsgatárgyból már teljesítetted a tanulmányi követelményeket,
  • a gimnáziumi bizonyítványod fénymásolata.

Milyen vizsgaszinten jelentkezhetek előrehozott érettségi vizsgára?

Emelt és középszinten is jelentkezhetsz. Te döntesz a szintről.

Mikor válik véglegessé az érettségi jelentkezésem?

A jelentkezésed akkor végleges, ha a megadott adataidat tartalmazó nyomtatott, általad leellenőrzött és aláírt jelentkezési lapot feb. 15-ig, illetve szept. 5-ig visszajuttatod annak az iskolának a titkárságára, ahol a jelentkezésed történt.

FIGYELEM!

 1. Ha nem vagy még 18 éves, akkor szülői aláírás nélkül nem érvényes a jelentkezésed!
 2. Ha a jelentkezési határidő lejártáig nem juttatod el az ellenőrzött és aláírt jelentkezési lapot a titkárságra a nyilatkozattal és a korábbi törzslapkivonatoddal (ha már tettél korábban előrehozott érettségi vizsgát) együtt, akkor a jelentkezésed automatikusan törlésre kerül!

A vizsgajelentkezésem módosítható-e?

Csak a jelentkezési határidő lejárta előtt. Február 15. és szeptember 5. után se a vizsgatárgy, se a vizsgaszint nem módosítható.

Az előrehozott érettségi vizsga különbözik-e a rendes érettségi vizsgától?

Nem. Az előrehozott érettségi teljes értékű vizsga, eredménye bekerül az érettségi bizonyítványba.

Előrehozott érettségi vizsgához teljesítenem kell-e a közösségi szolgálatot?

Nem. Az 50 óra közösségi szolgálat megléte a rendes érettségi vizsga megkezdésének a feltétele.

Mikor van az érettségi vizsga? Hol fogok vizsgázni?

A tanév rendjéről szóló BM rendeletben meghatározott időpontban. A vizsgaidőpontok az Oktatási Hivatal honlapján is elérhetők (www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi), de minden írásbeli és emelt szintű szóbeli időpontot és helyszínt tartalmaz a vizsgabehívó, amit legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdése előtt egy héttel kapsz kézhez.

A középszintű szóbeli vizsgák pontos időpontjának (nap, óra, perc) kihirdetése a középszintű szóbeli vizsgák első napján a tájékoztató értekezleten történik! A vizsgaidőszak kezdetén csak a szóbeli vizsgákra kijelölt időintervallum tudható.

A vizsgaidőpont módosítható-e?

Nem. Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó időpontok nyilvánosak augusztus végétől az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi) és a tanév rendjéről szóló BM rendeletben. Az írásbeli időpontok fixek, a szóbeli vizsgákra meghatározott időszak áll rendelkezésre. A vizsgára jelentkező diák a megadott időintervallumban bármikor beosztásra kerülhet, és ez a beosztás nem módosítható. Aki a vizsgaidőszakban előre láthatóan nem fog ráérni, az ne jelentkezzen előrehozott vizsgára!

Mikor vannak az osztályozó vizsgák, ha idegen nyelvből szeretnék érettségi vizsgát tenni?

A tavaszi érettségi vizsgákhoz kapcsolódó osztályozó vizsgák minden tanév áprilisának utolsó két hetében. A tavaszi osztályozó vizsgára való jelentkezés automatikusan megtörténik az érettségi vizsgára való jelentkezéssel.

Az őszi érettségi vizsgákhoz kapcsolódó osztályozó vizsgák augusztus utolsó hetében vannak. Őszi osztályozó vizsgára adott naptári év augusztus 10-ig lehet jelentkezni a honlapon megadott linken keresztül elérhető FORM kérdőívvel és a következő adatok megadásával: diák neve, aktuális osztálya, oktatási azonosítója, a vizsgatárgy megnevezése, a tantárgyat tanító tanár neve.

Ha emelt szintű előrehozott vizsgát tettem egy tantárgyból, tehetek-e belőle középszintű vizsgát később?

Ha előrehozott vizsgaként először egy emelt szintű vizsgát teszel, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhetsz.

Az előrehozott érettségi eredményét tudom-e javítani?

Ha eredményes (= nem bukott meg) előrehozott vizsgát tettél valamely vizsgatárgyból, úgy nincs arra lehetőséged, hogy a vizsgát az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanazon a vizsgaszinten megismételd!

Középszintű előrehozott vizsga esetén az adott tantárgyból emelt szinten tehető csak új vizsga. Ugyanakkor mind közép-, mind emelt szinten csak egyszer lehet vizsgázni ugyanabból a tantárgyból addig, amíg meg nem szerzed az érettségi bizonyítványt.

Ha két érettségi vizsgával (egy közép- és egy emelt szintű) rendelkezem ugyanabból a tantárgyból, mindkettő bekerül az érettségi bizonyítványomba?

Amennyiben ugyanabból a tantárgyból van középszintű és emelt szintű vizsgád is, 12. év végén az írásbeli érettségi vizsgákat követően kell majd döntened arról, melyik eredmény kerüljön be az érettségi bizonyítványodba.

Ki lesz a vizsgáztató tanár?

A vizsga mindkét szinten bizottság előtt zajlik.

Középszinten

 • a tavaszi vizsgaidőszakban a saját tanáraid vizsgáztatnak. Ők javítják az írásbeli dolgozatot és ők is szóbeliztetnek téged;
 • az őszi vizsgaidőszakban annak az iskolának a tanárai vizsgáztatnak (javítanak és szóbeliztetnek), ahol a jelentkezés történt.

Emelt szinten mindig a Kormányhivatal által összeállított háromtagú, független bizottság előtt zajlik a vizsga. Az írásbeli dolgozatot javító tanárt is Kormányhivatal jelöli ki.

Hol és mikor tekinthetem meg a kijavított írásbeli dolgozatomat?

A megtekintés időpontjáról az írásbeli vizsga előtt a vizsga helyszínén kapsz tájékoztatást. A dolgozatot mindig abban az intézményben tudod megnézni, ahol a vizsgára jelentkeztél.

Mikor tudom meg az érettségi vizsgám eredményét?

A kijavított és értékelt írásbeli vizsgadolgozatodat megnézheted abban az iskolában, ahol a vizsgára jelentkeztél. A megtekintés időpontjáról az írásbeli vizsga kezdetekor kapsz tájékoztatást.

A szóbeli vizsgád és a teljes érettségid eredményét tartalmazó dokumentumot a vizsgabizottság eredményhirdető értekezletén kapod meg. Az eredményhirdető értekezlet időpontjáról és helyszínéről a vizsgabehívód tartalmaz pontosabb információkat.

Mikor eredményes a vizsgám?

Ha minden vizsgarészből (írásbeli és szóbeli) elértél legalább 12%-ot, a teljes vizsgán pedig min. 25%-ot.

Idegen nyelvből emelt szint esetén az írásbeli vizsga minden vizsgarészéből (olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség) külön-külön is el kell érni a 12%-ot.

Ha az írásbeli vizsgán nem érted el ezt a szintet, akkor a vizsgád sikertelen, és nem tehetsz szóbeli vizsgát sem az adott tantárgyból.

Ha a szóbeli vizsgán nem éred el a 12%-ot, akkor az írásbeli vizsga eredményétől függetlenül eredménytelen (elégtelen) a vizsgád.

Milyen dokumentumot kapok a vizsgáról? Hol és mikor kapom meg?

Az előrehozott vizsga eredményéről úgynevezett törzslapkivonatot kapsz a vizsgabizottság eredményhirdető értekezletén abban az iskolában, ahol a vizsgára jelentkeztél. Ezt a dokumentumot meg kell őrizned, és a legközelebbi vizsgajelentkezésedkor le kell adnod a jelentkezési lapoddal együtt!

Emelt szintű érettségit tettem idegen nyelvből. Hogyan kapok érte nyelvvizsgát?

Ha az emelt szintű vizsgán legalább 60%-os eredményt értél el idegen nyelvből, automatikusan B2 komplex nyelvvizsgát kapsz érte. Ezt a nyelvvizsgát majd a rendes érettségi vizsgát követően (12. évfolyam végén) az érettségi bizonyítványodban rögzített záradék tanúsítja. Külön nyelvvizsgabizonyítványt erről nem kapsz.

Mit kell magammal hozni a vizsgára?

Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, vizsgabehívó, kék toll(ak), zsebkendő, a megengedett segédeszközök.

Milyen segédeszközöket lehet használni a vizsgán?

Az alábbi tantárgyak esetében használhatsz segédeszközt, amit minden esetben neked kell magaddal hoznod a vizsgára:

 • Idegen nyelv érettségi: az íráskészség vizsgarészhez használható nyomtatott szótár
 • Biológia: zsebszámológép
 • Fizika: függvénytáblázat, zsebszámológép
 • Földrajz: középiskolai földrajz atlasz (csak középszinten), zsebszámológép
 • Kémia: függvénytáblázat periódusos rendszerrel, zsebszámológép

Milyen ruhában kell a vizsgán megjelenni?

Az alkalomhoz illő, elegáns, ünnepélyes, de kényelmes ruhában.

Mi a teendőm, ha pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel rendelkezem arról, hogy mentességgel vagy időhosszabbítással élhetek?

Érettségi mentességet, könnyítést, időhosszabbítást az kérhet, aki rendelkezik érvényes, pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel, amiben benne van az a kitétel, hogy „a kedvezmények/mentességek az érettségin is megilletik”! Illetve az is fel van tüntetve benne, hogy a diák felülvizsgálata nem szükséges.

A nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgatónőnek címezve egy kérvényt kell írni, amiben a pedagógiai szakszolgálat által kiadott dokumentumra hivatkozva (van egy hivatalos nyilvántartási száma) pontosan meg kell nevezni, hogy az érettségin milyen tantárgyból, milyen kedvezményeket / mentességeket akarsz igénybe venni. Értelemszerűen csak olyan jöhet szóba, amit a szakszolgálat javaslata is tartalmaz. A kérvény mellé csatolni kell az eredeti szakvéleményt is. Határidő: őszi érettségi vizsga esetén szept. 01., tavaszi vizsgaidőszak esetén feb. 05.

Ha nagykorú vagy, neked kell a kérvényt megírni, 18 éves kor alatt pedig a szülőnek.

Hol tájékozódhatok a vizsgakövetelményekről és a vizsga menetéről?

Hol találom meg a korábbi feladatlapokat és megoldókulcsokat?

Az érettségi eredményemből hogyan tudom kiszámítani a felvételi pontjaimat?

A pontszámítási módok nem egységesek, egyetemenként változhatnak, ezért a www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas2024 honlapon tudsz erről pontosabban tájékozódni.