• Aktualitások

  Szóbeli felvételi tájékoztató

  Kedves Felvételizők és Kedves Szülők!

  Iskolánkban a szóbeli felvételi vizsgára az alábbi időpontokban kerül sor:

  2023. március 7-8-9. (kedd-szerda-csütörtök) 8:00 -17:00 óráig

  A felvételiző diákok beosztása betűrendben történik az alábbiak szerint:

  • 2023. március 7. (kedd): A-H
  • 2023. március 8. (szerda): I-P
  • 2023. március 9. (csütörtök): P-Zs

  A napon belüli pontos beosztásról március 3-ig kapnak a megadott e-mail címen értesítést.

  Azokat a diákokat, akik nem értek el 100 pontot (hozott + szerzett pontok), nem hívjuk be szóbeli vizsgára.

  Azok a diákok, akiknek több tantárgyból is felvételizniük kell, ugyanazon a napon fognak sorra kerülni (a vizsgák között pihenőidőt biztosítunk). Az idegen nyelvi vizsgákon kívül a tételhúzás után 10 perc felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére.

  A szóbeli vizsgán való részvételről igazolást állítunk ki az általános iskola számára.

  A vizsgára mindenki hozza magával:

  • Személyazonosításra alkalmas igazolvány
  • Diákigazolvány
  • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
  • Íróeszköz

  A vizsga napjain az iskolai büfé üzemelni fog 8-14 óra között.

  Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben!

  Akadályoztatás esetén kizárólag emailben (felveteli@tbg.hu) jelezzenek nekünk!

  Szóbeli felvételi tájékoztató bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
 • Aktualitások

  Írásbeli felvételi információk

  Tisztelt Szülők!

  Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait beszkennelt formában a jelentkezési lapon megadott email címre küldjük el 2023. január 27-én 08:00-12:00 óra között. Személyes megtekintést ebben a vizsgaidőszakban nem szervezünk. Kérjük, figyeljék a spam mappát is!

  Amennyiben aznap 13 óráig nem kapják meg a javított dolgozatot, vegyék fel iskolánkkal a kapcsolatot!

  Észrevételek:

  A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevétel 2023. január 30. 16:00-ig írásban nyújtható be Gál Ferenc intézményvezető úrnak címezve a felveteli@tbg.hu címen, melyet az iskola érdemben elbírál, és annak eredményéről 3 munkanapon belül írásbeli határozat formájában tájékoztatja az észrevételt tevőt.

  Az észrevételek benyújtásának technikai és formai követelményei:

  • Amennyiben adminisztratív hiba, pontatlanság (pl. rosszul összeadott pontszám; VAGY a megoldás helyes, a javítótanár is kipipálta, véletlenül mégsem adott rá pontot, stb.) fordul elő a dolgozatban NEM KELL ÉSZREVÉTELT TENNI, hanem jelezzék számunkra a fenti email címen a problémát a következő adatok megadásával: diák neve, magyar vagy matematika dolgozat, pontosan melyik feladat, melyik részfeladata esetében, milyen hibát vettek észre. A levél tárgyaként feltétlenül tüntessék fel: adminisztratív hiba + a diák neve. Ebben az esetben természetesen korrigáljuk a hibát, és visszajelzünk a javításról.
  • Amennyiben a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés miatt az észrevétel lehetőségével kívánnak élni, “tanulói észrevétel” nevű formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával tehetik meg, majd ezt beszkennelt formátumban szintén a felveteli@tbg.hu címre kérjük elküldeni. Ebben az esetben a levél tárgyaként az ÉSZREVÉTEL + diák neve szerepeljen. A nyomtatványt megtalálják iskolánk honlapján.

  Az észrevételek benyújtási határideje a 2023. január 30. (hétfő) 16:00. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

  Fellebbezés:

  Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. – A Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

  Üdvözlettel:

  TBG Felvételi Bizottság

  Írásbeli felvételi információk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
 • Aktualitások

  Felvételi előkészítő tájékoztató

  FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ 8.-OSOKNAK

  A Teleki Blanka Gimnázium alapítványa felvételi előkészítőt hirdet 8. osztályos tanulóknak magyar, matematika, történelem, biológia, angol és német nyelv tantárgyakból.

  A magyar (írásbelire felkészítő), matematika, történelem, biológia és angol tanfolyam 10 alkalom – 20 tanóra, ára 20.000 Ft/fő tantárgyanként.

  A magyar (szóbelire felkészítő) és német nyelv tanfolyam 4 alkalom – 8 tanóra, ára 8.000 Ft/fő tantárgyanként.

  A jelentkezés és befizetés ideje: Szeptember 27-29. 14.00-17:30-ig, Szeptember 30. 13.00-16.00

  A jelentkezés és befizetés helyszíne: Gazdasági iroda (Teleki Blanka Gimnázium, I. emelet 108. iroda)

  A tanfolyamok indításának feltétele min. 8 fő jelentkező.

   

  A felvételi előkészítő tanfolyamok időpontjai:

  • Magyar (írásbelire felkészítő): 2022.10.26-tól, Szerdánként 16:00-17:30 (online)
  • Magyar (szóbelire felkészítő): 2023. február 1-től, Szerdánként 16:00-17:30 (online)
  • Matematika: 2022.10.03-tól, Hétfőnként 15:30-17:00 (jelenléti)
  • Történelem: 2022.11.10-től, Csütörtökönként (online) 17:00-18:30
  • Biológia: 2022.11.10-től, Csütörtökönként (online) 16:00-17:30
  • Angol: 2022.10.11-től, Keddenként (jelenléti), 15:15-16:45
  • Német nyelv: 2023. Január 11-től, szerdánként (élő) 15:00-16:30
  Felvételi előkészítő tájékoztató bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva